BLOG

Amerika’yı Aslında Kim Buldu?

Yazar :  | 

Amerika’yı Kim Buldu?

Macaristan’da Estergon’da eski müze müdürü Géza Szepessy koleksiyonunda bulunmuş ve hâlen Budapeşte’deki Macaristan Millî Müzesinde saklanmakta olan haritanın ortasında, Atlas Okyanusu’nun ve onun  sağ  kenarlarında İngiltere ve Norveç, sol kenarda ise Amerika’nın sahilleri gösterilmektedir.

Bu haritanın Atlas Okyanusu’nun ortasından ( AWIS ËRİBİN  UW- ÏL) geçerek erişen kutsal halk …(Atlas Okyanusunu) geçerek (yeni bir kıt’aya) erişen kutsal…

Haritanın sol köşesinde, (ËDİNİW   UY UQUYUZ )…Edinilen yurt (yâni,  Amerika) diye yazmaktadır.

Haritanın üzerindeki yazılar kürsiv, yani yuvarlaklaşmış yazı şeklidir, fırça ile yazılmış olmalıdır ; bu görünüşü ile yazı (-600)(eksi altıyüz) yıllarına  ait olan ALTI YARIQ  TÏGİN’le  eşleşmektedir.

Altı Yarıq Tïgin, Daryüs’ün İskit seferini  naklettiğine  göre (-600) tarihi doğrudur.

Ayrıca, Newfoundland’da bulunan kemik iğne, Başqurdistan’da,  Aq-Ïdil ve SÏmırmaklarının birleştiği yerdeki  Aqtaş köyü mezarlığında bulunmuş  kemik iğne ile eş olduğuna göre (-3/2) nci yüzyılları düşünmek gereklidir.

Norveçten başlayan yol, İzlanda’ya  varmaktadır; ada tümüyle  Ön-Türklerle meskûndur. Çizilen yol, Grönland güney ve batı kıyılarına varmaktadır. Oradan, Labrador yarım adasının ucu, Baffin yarımadası, Newfoundland Adası, Nova Scotia adası, Florida yarımadasının ucu.

Belki doğrudan buraya  gelinmiş olabilir.

Bu yol üzerinde Norveç’ten yola çıkan Ön-Türkler, yukarıda sıralanan yerlere yerleşmişler, bölüm bölüm öteki  noktalara gitmiş olacaklardır.

Meraklısına notlar:
Bilindiği gibi Amerika, 1492’de Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiş ve de Amerigo Vespucci tarafından Amerika adı verilmiştir. Fakat, 13.y.y.’da İzlanda’da yazılmış LAND-NAMABOK (arazi edinme kitabı)na göre, 985 yılında  KIZIL ERİK, İzlanda’dan keşif amacıyla 24 gemisiyle yelken açar ve Grönland’a ulaşır. Orada kurdukları koloni ile 500 yıl yaşarlar ve bilinmeyen bir  nedenle  15. yüzyılda yok olurlar. Efsaneye göre, Erik’in oğlu LEİF, 986 yılında yola devam eder , Vinland adını verdiği memlekete varır. Burada, Skraeling adıyla tanınan bir halkla ticaret yaparlar. Fakat bu halk tarafından devamlı hücuma uğradıklarından, Grönland’a dönerler. Arkeolojik kazılarda Baffin adasında, göğsünde OQAÇ (haç) işareti bulunan bir ağaç heykelcik, Labrador’da bir terazi parçası ve yün kumaş parçası gibi şeyler bulunur. Newfoundland’da  l’Anse aux Meadows’ta bina temelleri ve bronz , kemik iğneler , ABD’nin  Maine devletinde 1067-1093 tarihli bir Norveç parası bulunur.
(Kâzım Mirşan: At-Oy  Ögüntün  Ëminis. Amerika’nın Norveçli Türkler Tarafından keşfi)

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri