BLOG

Atalarımızın Tanrı ve İnsan İletişimi

Yazar :  | 

Atalarımızın, Tanrı ve insan iletişimi felsefesi

İnanış felsefemize göre Tanrımız, kendindeki iyiliği döne döne, yılan gibi yere indirir. Yeryüzü bu şekilde varlığını sürdürür. Gökyüzü ile en iyi bağlantıları Öküz ve keçi sağlar.

İki Boynuzlu Boğa (ve İnek) figürleri, Yeryüzü’ndeki iyiliği, göklerdeki Tanrı’ya ulaştırmakta ve bu şekilde şükretmektedir. Bu anlayış Mısrlı’larda (Masar) da vardı. Ancak Hindistan’da ise Kutsal İnek inanışı ile doruğa çıkar. Türklerde Bey’in kut alma törenini temsilen çizilen KÜN-AY resmi de bir anlamda bunu gösterir.

Yerde insanların iyilik ve bolluk içinde yaşamaları için Tanrı’nın yere iyilik indirmesi, yerin de şükür etmesi yetmez!


Buğ (bey) ve Buvun (Budun-millet) iyilik içinde olmalı ve onların iyilikleri Tanrı’daki Kün’e (Güneşe) ulaşmalıdır.

Atalarımız ÖZ-İÇİŞ kavramı da cennet olarak kullanılmıştır. İnsanlar, Tanrı’ya ilahi aşkta yanan bir ateşle geri dönmektedir.

ÖZ’ün (yani kişinin manevi varlığının) İÇİŞ (cennete geçme), TANRI’dan gelen ÖZ’ün ateşte yok olarak tekrar Tanrı’ya varmasıyla olur. Binlerce yıl sonra bu anlayış, tasavvufta da yaşamaktadır.

Atalarımca Güneş (KÜN), Tanrı’nın adına atfen kullanılır, çünkü gökyüzünde en güçlü ve tek olan odur adeta. Atalarımız tek ve yaratıcı kudreti ifade etmek için GÜNEŞ resmi çizmiştir. Bu hiç bir zaman onun Güneşe taptığı anlamına gelmez. Yani güneş, YARADAN’ın sembolü olarak kullanmıştır. Çünkü GÜNEŞ hayat verir, toprağı canlandırır, bitkileri yeşertir. İnsanları ısıtır. Bazen de kurutur, öldürür. Sonsuz bir enerji kaynağıdır.

Kün-ay, kut ve 7 rakamı

Türklerde Bey’in kut alma törenini temsilen kayalara, taşlara vurulan KÜN-AY resmi

EZ ED A EM, yani takdis merasimidir. EZ-takdis, ED-etme, yaratma, EM-duruş, eylem demektir. Hepsini birleştirince Takdis Etme Merasimi olur.

Bunu; KÜN ve AY figürlerinin YEDİ YALKIN’dan (Işık-ışın) oluşan saçlarından, ELİ BELİNDE duruştan anlıyoruz. Bu EM pozisyonudur.

Dünyada hayatın mümkün olduğunu ve bunun GÖK’le ilişkisi olduğunu gösterir.

Ön-Türkçe’de ALT kelimesi “temsilci” demektir. 6 çizgi veya 6 noktayla ifade edilir.
EKİ (yani AY) bu töreni TANRI adına yönettiğinden, temsilci durumundadır.

AY’ın başında 6 YALKIN (ışık) bulunduğu, KÜN’ün başındaki 7 YALKIN’dan birinin AY’ın başına uzanarak 7.yi tamamladığı görülür. Bunun felsefemizde çok derin anlamı vardır.

Başlardaki İkinci halkada 17 nokta var. EZ ED A ON kelimeleri birbirine kaynaşarak EZ-EDA-ON, CEDİ ON, ON CEDİ (şimdiki KAZAK-KIRGIZ telâffuzu), ve ON YEDİ. Yani EZ EDİ (takdis edilmiş, kutsal) ON (halkı için).

En iç halkada 11 nokta var. BU ER ON kelimeleri sıkışarak BİR-ON, sonra da ONBİR olmuştur. BİR (HAN’ın özelliği,tek)… ON (halkına), yani ON halkına HAN (olmak üzere), demek…

 

Süleyman’ın Mührü ve Göklerin rengi

Mühr-ü Süleyman, Yüce Allah’ın Celâl Ve Cemâl sıfatlarını sembolize eder.
Bu yüzden Kün-Ay’daki GÖK İKİLİSİ, yani İKİ İLÂHİ VASIF açıklaması son derece yerindedir.

Kur’an’da anlatıldığına göre, Hz. Süleyman bu Mührü yüzüğünde taşırmış. O yüzüğe sahip olduğu sürece de kuşların, Karıncaların dilini anlar, cinlere hükmedermiş. Bir gün cinlerden biri bu yüzüğü çalmış, Süleyman da bu KUDRET’ini kaybetmiş. BU kıssada da çok derin anlam vardır.

Öte yandan Yahudiler’in ALTI KÖŞELİ YILDIZ’I kendilerine sembol ve bayrak yapmaları, Hazar Türkleri’nden dolayıdır.

Arthur Kostler’e göre dünya Musevilerinin çoğunluğu Hazar Türkleri soyundan gelenlerdir.

İsrail bayrağının Mavi renkte işlenmesinin sebebi de, Mavi’nin hemen bütün Türk boylarında Tanrı’ya işaret etmesidir (GÖK rengi).

 

Peygamber ve Türkler

ÖGİS kelimesinin kökü Peygamber anlamına gelir: Ön Türkçe’de ÖG, felsefe anlamına gelir. İS ise bilgi anlamındadır. Yani felsefi bilgi birikimine sahip bir kişidir peygamber.

Ön-Türkler’de bu, “doğru yolu gösteren, gerçeği gören kişi” demektir. Anadolu’da bu anlamda “uluğ kişi, eren, ermiş” sözcükleri kullanılmaktadır. Yazıtlarda, Anadolu lehçesiyle bu sözcükleri yakalayabiliriz. Öte yandan Buumin Kağan için de felsefi bilgi birikimine sahip bir kişi yakıştırması yapılır.

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri