BLOG

Avrupa’daki Tarihsel, Kültürel İzlerimiz…

Yazar :  | 

Avrupa’daki Tarihsel İzlerimiz

İskandinavya’dan gelen kanıt: Kylver Yazıtları


İklimin çok yumuşak olduğu Gotland Adasında, 1903 yılında Kylver yazıtı bulundu. Kazım Mirşan bu yazıtın, bizim Talas Yazıtımızla çok benzer olduğunu analiz etti. 4 bin dolayında böyle yazıt var o bölgede. Hatta Bergen’deki ilk güneş saati üzerinde Orhun harfleri vardır.

Durum Almanya’da da aynıdır. Bremen’deki Weser Irmağında 1928’de kanallar yapılırken, yazılı hayvan kemikleri çıktı. İncelendi. Sonuç: DÖ 4140. Bu kemikler üzerindeki yazılar ÖnTürkçe. Bilim adamları da atalarımızın binlerce yıl önce, batıdan da önce, oralarda olduğumuzu kabul ediyor.


Avrupa’nın ataları ve Etrüsrkler gerçeği

Atalarımızın varlığına ilişkin bir doğrulama da İtalyanlar’ın atası oldukları ispatlanan Etrüskler’den geldi. 1970’lede bir onlara ait bir Anahtar Yazısı’nı yayınladılar.

Kazım Mirşan da bunu ve onlarcasını bir alfabe ile deşifre ederek okudu. D.Ö 4.,5. asır gibi bu yazı. İçinde çok sayıda Türkçe kelime var ki bugün dahi anlaşılır. Yani atalarımız İtalya’da da izler bırakmışlardır.

İtalya’daki 5 tane üniversite, açılmamış Etrüsk mezarlarından DNA numuneleri alıp bunların genetik testlerini yaptı ve neticede yalnız o insanların değil, o insanlarla beraber gelmiş olan ineklerin bile Asya kökenli olduklarına ait rapor yayınlanıyor.

Etrüsk Alfabesi:

 

KARAKAMAR MEDENİYETİ – TAMGALI SAY

Türklerin tarihi biraz önce de söylediğim gibi eğer Karakamar (Afganistan’da bu bölge Türkler haricinde hiç kimse tarafından kullanılmamış bir coğrafya)…

Orta Asya’daki bizim Türkistan’daki Issık Gölü civarı olsun, Abagan Bölgesi olsun; bunlar tarih boyu Türkler tarafından kullanılmış olan coğrafya. Hiçbir zaman başka bir devlet tarafından işgal edilmemiştir.

‘Karakamar Medeniyetini bugün biz Avrupa’nın her yerinde görüyoruz. Avrupa’daki mağaraların de en eski tarihi 35 binden başlıyor. Yani bu 40 bin / Karakamar, hepsinin üstüne çıkıyor.

O 40 binin içinde bizim TamgalıSay’ımız var. Tamgalı say’daki yazılar, çok eski. Mesela AN yazısının yazılışı, görülüyor ki burada bir mektep vardı. Burada (Tamgalısay’da) talebelere ders veriliyordu. Kazım Mirşan’

Orada binin üzerinde, granit kaya üzerinde bizim tamgalarımız var. Piktogramlar var. Petroglifler var.

2004 yılında biz oraya gittiğimizde, yanımızda bir de Kazak doçent de vardı. Dediler ki buraya Türkiye’den gelip ziyaret eden ilk grupsunuz. (Servet Somuncuoğlu, Kazım Mirşan, Turgay Tüfekçioğlu: 2004 yılı)

Düşünebiliyor musunuz?

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri