BLOG

Hücresel Devrim’de Karaman Örnek Olacak

Yazar :  | 

Bisküvi fabrikalarının en yoğun olarak bulunduğu il Karaman’dır. Karaman, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere ülkemizdeki üretim kapasitesinin % 65’i İç ve Orta Anadolu, % 20’si de İstanbul başta Marmara’da toplanıyor.


Kişisel devrimi ülke / dünya devrimine dönüştürmek
İŞTE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YENİ YAPILANMA

Bugün ülkemizde yaşanan insan kaybının yalnızca % 4,5’i dıştan gelen etkilerle (kaza, vb) oluşuyor. TÜİK bulgularına göre, ölümlerin % 95,5’i içsel nedenlerden (Hastalık, beslenme, tüketim kaynaklı).

Ne garip bir çelişkidir ki; geçmişte “kader” anlayışı içinde sunulan kazalar, bugün sıkı denetim ve eğitimlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Elbette herşey kader, elbette bir çok şey elimizde. Çünkü veriler de gösteriyor ki; sağlıksız beslenme, tüketim alışkanlıkları vb asıl insan kaybı nedenimiz.

Türkiye’de insan kaybının nedenleri, %

2009 2016
Dışsal (Yaralanma, kaza vb) 4,0 4,4
İçsel (Hastalık, beslenme,vb 96,0 95,6

Kaynak: TÜİK

Bu kayıpların bize bağlı olan kısmında ise bakın ilk sıralarda neler geliyor?
Şimdi aşağıdaki tablonun; helal-haram gıda ile veya kaderle birebir ilişkisini kurmak ne kadar vicdana sığar? Bunları kendi elimizle yapmıyor muyuz?

İç kaynaklı hayat kayıpları, %

2009 2016
Dolaşım sistemi (1.=Kalp) 41,6 41,7
Tümörler (1.=Akciğer,mide) 22,0 20,7
Solunum sistem( 1.Akciğer) 9,3 12,4
Endokrin, beslenme (1.=Şeker) 6,6 5,2
Sinir sistemi ve duyu organları (1.=Alzheimer) 3,1 5,1
Genitoüriner sistem (1.=Böbrek) 2,9 3,8
Sindirim sistemi(1.=Karaciğer) 2,6 2,6
Enfeksiyon ve parazit (1.=Toksin) 1,7 2,2
Anormal bulgular, belirsiz kaynaklı 5,2 2,1
Perinatal dönem 2,6 2,0
Konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili anomaliler 1,4 1,4
Kan ve immün sistemin 0,5 0,3
Kas-iskelet sistemi 0,5 0,3
Gebelik, doğurma komplikasyonları 0,0 0,1
Deri ve deri altı 0,1 0,1

Kaynak: TÜİK

YENİ EKONOMİNİN SAC AYAĞI: ÜRETİM-HİZMETLER-İNSANİ GELİŞİM

Özellikle son 40 yılda borçlanarak ayakta duran ülkemizin, ne boşa atacak bir lirası, ne de umutsuzluğa sevk edilecek bir tek insanı dahi yoktur.

Dengeli gelişim için, TÜM VARLIKLARIMIZI EŞGÜDÜM HALİNDE YENİDEN YAPILANDIRMAK zorundayız.

Bu yüzden Hücresel Devrim’den ülkesel devrime ulaşmak için şu adımlar atılmalıdır:

a. Nicelik ve Nitelik Envanteri (İnsani ve maddi varlıklar).
b. Üretim Yapımızın analizi ve insan modeline göre dönüşümü.
c. Tüketim ve davranış alışkanlıklarımızın analizi ve ihtiyaçların ayıklanması.
d. İnsan kaynağımızın yetenekleri ve potansiyelinin ortaya çıkarılması
e. Tüm varlıkların yönetilmesinde; Eğitim, Sağlık, Paylaşım ve Ulaştırma gibi alanların yenilenmesi.
f. Türkiye ve dünyada, beklenti, gelecek vizyon senaryolarına entegrasyon sağlanması.
g. Sağlıklı yaşayan, düşünebilen, tasarlayan ve üreten insan tipinin; rekabet ve gelişmenin motoru haline getirilmesi.
h. İktisadi ve sosyal değerlerin kullanımında ulusal ve evrensel değerlerin hakim kılınması.
(Bu konularda detaylı felsefemiz, Töreden Cumhuriyete, Cumhuriyetimizin Gelecek Yüzyılı kitabımızdan okuyabilirsiniz)

Veee. Karaman’ın bisküvisi…

Bisküvi fabrikalarının en yoğun olarak bulunduğu il Karaman’dır. Karaman, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere ülkemizdeki üretim kapasitesinin % 65’i İç ve Orta Anadolu, % 20’si de İstanbul başta Marmara’da toplanıyor.

Karaman ili tek başına bu kapasitenin % 30’undan fazlasına sahiptir.
Karaman’da bisküvi, gofret ve çikolatalı ürünlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne kayıtlı 20 firma faaliyet göstermekte olup, Türkiye’nin bisküvi üretiminin yaklaşık % 30-35’i bu ilde gerçekleşmektedir.

Bisküvi üretiminde Karaman’ın özel bir konumu bulunmaktadır. 1994-1995 yıllarında ilde kurulan fabrikalarla birlikte bisküvi ihracatı artış göstermeye başlamıştır. Söz konusu yıllarda SSCB’nin dağılmasıyla birlikte kurulan ülkeler bisküvi için önemli bir pazar oluşturmuş ve ilde gerçekleştirilen üretim hızlı bir artış göstermiştir. Bisküvi fabrikalarındaki artışla birlikte başta bisküvi makineleri olmak üzere gıda makineleri üreten fabrikalar da kurulmaya başlamıştır.

Yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı Karaman’da nüfusun % 73’ü kent merkezinde, % 27’si köylerde ikamet etmekte. 63 bin kişi iş hayatında, bunların 19 bini imalatta çalışmaktadır.

Karaman önerdiğimiz devrimin örnek uygulamasına adaydır.

(Detaylı bilgi için: Hücresel Devrim kitabını okuyabilirsiniz…)

 

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri