Tarih Penceresi

Kazım Mirşan’ın Türklerin Dünya Medeniyetine Katkıları Üzerine Tespitleri

Yazar :  | 

Türkler ve Medeniyete Katkıları Hakkında Kazım Mirşan’ın Tespitleri

Ön-Türk araştırmacısı olan Kazım Mirşan araştırmalarına göre Atalarımız;

a) İlk Alfabetik yazıyı geliştirdi.
b) 12 Hayvanlı Türk Takvimi ile ilk takvimi yaptı.
c) İlk Devletleri (Ödüs) kurdu.
d) Pusulayı, anahtarı, saati, kağıdı ve matbaayı buldu.
e) Avrupa medeniyetinin temelini oluşturan Etrüskler’i etkiledi.
f) Ve Anadolu’ya 1071’de değil, en az 6-7 bin yıl önce geldi.

Peki bunlar nasıl anlaşıldı?

Tarihin değerlendirilmesinde birçok yöntem mevcuttur.
Neler yol gösteriyor?

a) Tamga’lar,
b) Yazıtlar,
c) Kazılarda bulunan Kurgan’lar (eski mezarlar),
d) Eski yapılar, Piramitler, Mumyalar ve eşyalar…

Türk kültür ve uygarlığının en önemli göstergeleri, Tamgalardır.
(Anlam ifade eden işaretler)

Türk boylarının yaşadığı her yerde, her dönemde; anıtlarda, yazıtlarda, dikili taşlarda, kayalarda, süs ve kullanım eşyalarında tamgalar vardır.

Tamgalar aynı zamanda; Türk yaşayış ve inanışının ürünü olan kaya üstü resimlerinin ve çizimlerinin geliştirilip, stilize edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Ve bu tamgalar zamanla alfabenin temelini oluşturan harflere dönüştüler.

İşte Orhun kitabelerinden bir örnek: tamgadan yazıya…

“Türk Oğuz Beyleri, Kavmi işitin…
Yukarıda gök basmasa ve böylece aşağıda yer delinmese
Türk milleti, yasanı ülkeni, töreni kim bozabilir”

Medeniyetimiz hakkında yeni fikirler
Bu saptamalar; bilgi ile donanmış genç kuşaklar tarafından araştırılmalıdır.

Türkler, 8-10 bin yıl önce 3 önemli alfabe geliştirdi:

AÇIQTAŞ, UW-ON VE ISUB-ÖG

* Ön-Türk araştırmacısı olan Kazım Mirşan’ın bulgularına göre; Ön-Türkler tarafından “OT-OG” olarak isimlendirilen Pra-Mısır’a D.Ö. 3000 yıllarında Anadolu’dan “Isub-Ög” yazısından gitti.

* Mirşan, anlamı çözülemeyen 184 Mısır hiyeroglif yazısını, Ön-Türkçe olarak okudu. Hiyerogliflerde önemli sayıda Ön-Türk tamgaları bulunaktadır.

* Yazı, ÖnTürkler tarafından “D.Ö. 16-10 bin döneminde icat edildi.

* Anadolu’da da Ön Türkçe yazıtlar (Uw-On, Isub Ög) bulunmaktadır.

* Latin, Yunan, Fenike ve Kiril alfabelerinin temelleri Ön Türkçe’den etkilenmiştir.

* İtalya ve Avrupa’nın atalarımız dediği Etrüskler, Türk’tür. Roma medeniyeti Etrüsk’lerin devamıdır.
Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004’te Kazım Mirşan tarafından çözümlendi.

* Romalı’lardan önce İtalya yarımadasında yaşayan Etrüskler’in konuştuğu dil olan Etrüskçe, Türkçe kökenlidir.

* İskandinavya dahil, tüm Avrupa’da 5000’den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır.

* Bilinen ilk Türk devleti “Hun (aslında On) İmparatorluğu”
İlk Türk devleti, Bir Oy Bil’dir. Ardından At Oy Bil ve Türük Bil (yanlışlıkla Göktürk denen) gelir.

* Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise, Orhun Yazıtları’dır.

* Çünkü Orhun Yazıtları’nda kullanılan dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna götürmektedir. Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3-4 bin yıl geriye gidilmesi gerekir.

* Bugün Çin sınırları içerisinde 300 metre boyunda piramitler bulunduğu ve bu piramitlerin Mısır’dan çok önce inşa edildiği tespit edilmiştir. Mısır’ın dip kültüründe de Türkler olduğu iddia edilmektedir.

* Norveç, İsveç, Portekiz ve Fransa’daki mağaralarda bulunan on bin yıllık yazılar, Türk damgaları ile okunabilmektedir.

* İskitler (yani Sakalar)’in Türk kökenlidir.

* Etrüskler, Truvalılar, Sümerler, Hititler ve Frigler’in dip kültüründe Türk uygarlığı olduğu görüşü de ileri sürülmektedir (Bu kavimler Türk olmasa bile dip kültüründe Türk etkisi vardır).

* Japon ve Çin medeniyetinin de dip kültüründe D.Ö. 4000 yıllarında Orta Asya’dan Çin’e ve Japonya’ya göçen Türklerin olduğu kabul edilmektedir.

* Türkler Anadolu’ya 1071’de değil, M.Ö. 7000’li yıllarda gelmişlerdir. Çevresi denizle çevrili Anadolu’yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu’ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmışlardır.

* M.Ö. 10.000 yıllarında ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu anlaşılan Orta Asya’nın kuruması ve çölleşmesiyle Türk gruplarının çevre ülkelere yayıldığı ve diğer kültürlere etki yaptıkları ileri sürülmektedir.

* Bering Boğazı’ndan geçerek Kızılderili ve Güney Amerika kültürlerinin diplerinde de Türk etkileşimi olduğu ileri sürülmektedir. Bering Boğazı M.Ö. 8.000 yıllarında kara bağlantısı mevcuttu ve buradan Amerika kıtasına geçiş ve kıtanın birçok yerine ulaşmak mümkündü. Daha sonraki dönemlerde suların yükselmesi ile kara bağlantısı kesilmiştir.

Peki, Bu tezlerin izleri ve kanıtları nerede?

Şu ana kadar bilinen ve bulunan Ön Türkler ve atalarımızla ilgili tarihi kanıtlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:

* Kırgızistan’ın Talas bölgesinde; Talas yazıtı, Çiğimtaş (Çizgili Taş) ve Narın bölgesinde Saymalı taş (nakışlı taş) (3.500 m yükseklikte 90 bin kaya resmi).

* Kazakistan’da Essik (Issık) kurganlarında; Altın elbiseli adam, Tamgalı’da Tamgalısay (10.000 yıllık ilk Türk tamgaları, 1.000 piktoğraf), Ceti-Yedi su yazıtları.

* Yakutistan’da Baykal-Lena yazıtları.

* Rusya’da Uluğ-Kem Sülyek köyü, Karayüz yazıtı. (ÜE Yazıtı)

* Moğolistan’da Kül Tigin yazıtları, Yenisey yazıtları (107 tanedir).

* İtalya’da Etrüsk yazıtları.

* Altay’larda bulunan Pazırık Kurgan’ı ve yazıtları.

* Suriye Lazkiye’de, Ras Şamra’da Ugarit yazıtları.

* Ege denizi Lemnos Adası yazıtları.

 

* Anadolu’da bulunan yazıtlar;

– Antalya Side yazıtı/ Side harabeleri yazıtları,
– Antalya’da Beldibi mağarasındaki tamgalar,
– Eskişehir, Han ilçesinde Yazılıkaya ve Uçuz yazıtları,
– Ankara Polatlı Yassıhöyük yazıtları (erken Türk yazıtları),
– Ergani yakınındaki Çayönü yerleşmesi,
– Hakkari’de Gevaruk yaylası Sat köyü tamgaları,
– Özalp ilçesinde Pegan köyü resimleri,
– Salyamaç köyü yakınındaki Cunni mağarası yazıtları,
– Sat köyü civarındaki Sat dağı resimleri,
– Konya Çatalhöyük yazıtları.
– Şanlıurfa Göbekli Tepedeki tamgalar,
– Hakkari Çelo Dağı Kahn-ı Melik ve Taht-ı Melih kaya üstü resimleri,
– Van Bölgesinde Cilo dağı Put köyünde Kızların Mağarasındaki resimler,
– Van Tirşin yaylası Çilgiri köyü yazıtları,
– Başet dağında kaya üstü yazıtları,
– Erzurum ili Karayazı ilçesi Salyamaç köyünde Cunni mağarası yazıtları,
– Burdur Hacılar Höyüğünde kaya yazıtları,
– Çatalhöyük yazıtları,
– İstanbul Erenköy yazıtları,
– Sinop kalesinde kapı yazıtları,
– Trabzon mağara yazıtları,
Vb…

Daha Asya ve Anadolu ile dünyanın gibi birçok yerinde; sayısız kaya yazıtları, işaretler, kitabeler, tabletler vardır.

Bulunanların dışında da henüz bulunamamış veya gizlenmiş birçok eser de var olabilir.

Şimdi genç kuşaklara düşen; donanak, araştırmak ve dünya ortak kültürüne katkı yapaktır.

Tıpkı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Mirşan, Muazzez İlmiye Çığ, Tahsin Mayatepek, vb gibi…

Gece uyumdan, gündüz oturmadan çalışarak…


 

Kazım Mirşan Kimdir, Neler yazdı?

Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Gulca kentinde, 4 Temmuz 1919’da dünyaya geldi. 1932’de öğrenimine İstanbul’da devam etti. Boğaziçi Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1940’ta Yüksek Mühendis Mektebine girdi. 1942’de üçüncü sınıftayken Almanya’ya giderek Berlin’de “Technische Schule”‘de okudu. 1946 yılında Türkiye’ye döndü. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak adı değiştirilmiş olan Yüksek Mühendis Mektebinde, inşaat yüksek mühendisliğini okumaya devam ederek 1947’de mezun oldu.

İnşaat mühendisi olarak Almanya, İsviçre ve Türkiye’de çalıştığı sırada hobi olarak eski Türkleri araştırmaya başladı.

Almanca, Rusça, İngilizce ve Türk lehçeleri (Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarlıkça (yani Uygurca), Kazakça, Kırgızca, Azerice, Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan, Tümenlikçe dışında Yunanca, Latince, İtalyanca’yı meslek araştırmalarına yarayacak kadar bilen Mirşan, hayatının büyük bir kısmını Ön Türk tarihi ile ilgili araştırmalara adadı.

Kazım Mirşan’ın Eserleri

1966: Türk Metriği
1970: Prototürkçe Yazıtlar
1978: Altı Yarıq Tigin (182)
1983: Prototürkçe’den Bugünkü Kürtçeye
1983: Urgun-Selene Yazıtları için Kabul Olunan Tarih Tespitlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi
1985: Anadolu Prototürkleri
1990: Prototürk Bilginlerine Göre Astrofizik
1991: Bolbollar
1993: Prototürkçe Yazıtlar Hakkında Konferans
1993: Yazı İşretleri
1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
1994: Alfabetik Yazı Başlangıcı
1992: Tatarcanın Türk Alfabesi İle Yazılması (12)
1995: Side Bitigtaşları
1995: Öztürkçe “-sal” eki
1996: Preportekiz Bitigtaşları
1996: Barış Yolunda Eğitim
1997: Bugünkü Avrupa Dillerinde Prototürkçe İzleri
1996: Fiillerin İsim Ve Mastar Halleri İle Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri
1998: Dinlerin Gelişimi, Erken Türk Dininden Doğan Dinler, Side, Pre-portegiz, Glozel, Pre-Mısır, Etrüsk, Protpgrek ve Hinduizm, Tevrat, İncil, İslam
1998: Etrüskler, Tarihleri, Yazıları ve Dilleri
1999: Türk Takvimi
1999: Erken Türk Devletleri ve Türük Bil
2000: Sölgentaş Mağarası
2000: Bilge Atun Uquq: Türük Bilge Qağan Nine Bitig
2000: Moğulstandaki Kısa Yazıtlar
2000: Hiyeroglifler
2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri
2001: Makaleler
2003: Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları

İngilizce yayınları
1986: Univerzum bir çerçeve gibi Statik bir sistemidir?
1992: Anadoludan Piktogrammlar, Petroglifler, ISUB-ÖG ve UW-ON yazıtları
1992: Prototürk Bilginlere göre Kozmik invariansların Manipülasyonu
1996: Fiillerin İsim ve Mastar Halleri ile Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri
2000: Avrupa,Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır eserleri
2002: Eski Türk Bilginlerine göre Fizik ve Astrofizik Bilimi [The Science of Physics and Astrophysics According Old Tukish Scholars]
2003: Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları
2003: Erken Türklerin Anadolu Yazıtları

Almanca yayınlar

1968: Hiperstatik Sistemlerin Eşdeğer Yükler ile Hesabı
1973: Proto-Grekçe Yazıtların Deşifre Edilmesi
1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
1993: Prototürkçe Gramer
1996: Pro-Portekiz Yazıtları
1996: Türlü Dillerde Proto-Türkçe İzleri
1997: Etrüsk Yazıtları

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri