Kültür Akışı Nedir

“KÜLTÜR AKIŞI”

KİMDİR?
NİÇİN OLUŞTURULDU?
Kültür Akışı; evrensel tarih ve kültür mirasının içinde önemli bir yeri olan, Türk tarihi ve kültürünün genel durumunu, diğerleri ile karşılıklı ilişkilerini ortaya koymaya çalışan bir derlemedir.

Bu çalışmanın amacı GENÇ KUŞAKLARA Türk ve dünya tarihinin, medeniyetlerin oluşumu ve ortak paydalarını aktarmak ve onları birliğe doğru yeni araştırmalar yapmak konusunda teşvik etmektir.

Burada sunulan çalışmalarda;
Üstünlük, geri kalmışlık ve yenme, yenilme gibi kısır yaklaşımlar sergilenmeyecektir.
Herhangi bir milletin ya da ırkın üstünlükleri söz konusu edilmeyecektir.

Kısır yaklaşımların yerine; Türk ve dünya tarihini, kimliklerini ve kültürlerini; tamamlayıcı, bütünleyici bir yaklaşımla ele alacağız.

Denebilir ki, Kültür Akışı ile; GENÇ kuşaklara, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra, İLK DEFA “ırka” dayalı olmayan gerçeklerle bir tarih ve kültür okuması, dinlemesi ve anlaması sürecinin kapıları aralanacaktır.

Çünkü, parçalanmış bir milleti, halkı, yeniden TEK VÜCUT yapan, BİR’leştiren bu yüce insan ve hakan Atatürk’ün söylediği de budur:
“Cumhuriyetimizin temeli kültürdür.”

Çünkü, biz Türkler ve bizimle kader birliği yapanlar için “Akış” (AQMAK); Tanrımızın bizleri yaratma sürecidir. Aynı zamanda “Kamil İnsana” ulaşmada bir yolculuktur.

Ve istisnasız, her bir insan içindedir.!
Ve kuşkusuz, “Türk çocuğu, gençleri, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Saygılarımla,
Erol Karabulut
Araştırmacı yazar

* * *

“KÜLTÜR AKIŞI” YÖNTEMİ

HANGİ YOLU İZLİYORUZ?

> Kültür Akışı’nda tarih ve medeniyetler hakkında; yazılanlar, çizilenler, resmedilenler, görüntüler vb, YALNIZ İDDİA veya LAF KALABALIĞI olmayacaktır.

> Her bir konu; somut ve öz bilgilerle ele alınacak, aktarılacak ve gerektiğinde katkı, eleştiri ve önerilerle zenginleştirilecektir.

> Yayın ve yazılarda; GERÇEK DIŞI- HAYAL MAHSÜLÜ- EZOTERİK- IRKÇI, vb.., hiçbir anlatım dikkate alınmayacaktır.

> Türk ve dünya kültürüne, medeniyetine ve anlayışına katkı veren; herkesin ve her kurumun, fikir ve eserleri de aktarılacaktır.

> Kültür Akışı’nda amacımız, bir FİKRİ AŞILAMAK, DİKTE ETMEK değil; insanımızı ve özellikle de gençlerimizi, düşünmeye, bilgilenmeye ve araştırmaya özendirmektir.

Çünkü atalarımıza ve bize göre, “HERKES BİR BİLENDİR

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel özetlediği gibi;

“Birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur.” M.K.Atatürk

* * *

“KÜLTÜR AKIŞI” ANLAMI
Kültür Akışı’ndan neyi anlıyoruz?

> Türk ve dünya medeniyetlerinin anlatımında; kasıtlı ya da bilmeyerek, çok sayıda yanlışlıklar yapılmaktadır.

> Biz Türkler ve bizimle kader birliği yapan topluluklar için kültür, medeniyet, ortaklaşma hep kutsal olmuştur.

Bu yüzden bize göre halk, millet, budun; siyasi ve dini anlayışı ne olursa olsun aşağıdaki değerlerin kültürü ile bağlananlar, bir olanlardır.

Soy, Dil, Töre, Kültür, Yaşama Biçimi, Tarihsel varoluş, Ülküler, vb…

> İşte bu kadar önemli özelliklerde BİR ve BİRLİKTE yaşama ARZUSU olan, KADER BİRLİĞİ yapmış ve yapacak olan herkes milletin yapı taşlarıdır.

> yani; bize ve atalarımıza göre Millet (Budun)= ırk DEĞİLDİR.

> Atalarımızın 2 bin yıl önce yazdığı (vurduğu) ama binlerce yıl öncesinde oluşan Orkun Kitabeleri’nde de görüyoruz bu felsefeyi.

>Orkun yazıtlarında; IRK VE TÜRK kelimeleri yanyana hiç kullanıl-ma-mıştır.
Hep TÜRK (TÜRÜK) Budun’u denmiştir.

> Bizim için “Kültür”; birbirine bağlı, bağlanmış, büyük ama bilge, bir zincirleme hayatlar toplamıdır. Yani ortak kümesi en büyük olan kümeler kesişmesidir.

> Gelelim AKMAK-AKIŞ (AQIŞ) anlamına.
Ak-mak (AQ), atalarımızın kullandığı ve bugün bize kadar ulaşan en temel KÖK kelimelerimizdendir.
Bunu 10 bin yıldır yazar ve söyleriz.

> Akmak-Akış, aynı zamanda yaratılışımızı tanımlayan ana kelimelerdendir.
Türklerin binlerce yıllık inanışında insan, tanrı katından akarak gelir.
Bu Quantum fiziğinde elektromanyetik ve diğer güçlerin etkisindeki sürüklenmedir de. Yani can bulma, can haline gelerek akmak…

> Ve Türk Töresi; Tanrımız’ın temel kaidelerine son derece uyumlu şekillenmiştir. Hak, Adalet, Sevgi, Kucaklama, Barış severlik, birlik vb)

> ÖZ+ Yaşanmışlıklardan DAMITILMIŞ değerlerdir bunlar. OY’dur, TOY’dur, TÖREDİR.

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri