İnceleme

Laiklik, Türklerin Kainat Anlayışıdır

Yazar :  | 

Tuğrul bey, Atatürk ve laiklik

Laiklik Türklerin inancından gelir

Selçuk’un torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler, 1037 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ve bunu, Gaznelileri 1040 yılında Dandanakan Savaşı’nda yenerek resmen ilan etti.

Selçuklu merkezinde bulunan Tuğrul Bey, devletin doğusunu kardeşi Çağrı Bey’e, Anadolu’yu da diğer kardeşi Musa Bey’in yönetimine verdi.

1055 yılında Bağdat’a gelen Tuğrul Bey, halifeden dinin ve devletinin direği unvanlarını aldı. Ama bir devrimi de gerçekleştirdi.

Nasıl mı?

Tuğrul Bey halifeye; “Artık bundan böyle dünya işlerini yönetmek benim işimdir. Halife olarak sizler sadece din işleriyle ilgileneceksiniz” diyerek.

Tuğrul Bey’in yukarıdaki sözleri Laiklik ilkesinin uygulandığının bir göstergesidir.

1058 yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul, Abbasi halifesi ile din işlerinin halife tarafından yürütülmesi ve saltanat işlerine karışma-ma-sı gerektiğinde anlaştı. Halife kendi belindeki kılıcı sultanın beline taktı.

Cumhuriyetimizi kuran Atatürk de bu anlayışı kurumsallaştırmış ve Fransa’nın ve batının aksine, farklı bir laiklik anlayışı getirmiştir.

Öyle ki, Atatürk; Tanrı’nın YETKİ değil SORUMLULUK verdiğini, on binlerce yıl sonra hatırlatmıştır. Büyüklüğü nurdadır.! Parola da buradadır.

“Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur”

“Türk genci ecdadını tanıdıkça büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır!” G.M.Kemal Atatürk

Meraklısına not: Fransızlar resmi dokümanlarında kendileri için laikliğin kurucusu sayılabiliyoruz derler.

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri