BLOG

Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Töresi

Yazar :  | 

Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Töresi

> Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ve Türk halkının fedakar gayretleri ile kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, on bin yılı bulan Türk Tarihi sürecinin en önemli ve en gelişmiş yapılarından biridir.

> Atatürk Devrimi’nin ekonomik ve siyasal toplum yapılanması; tam bağımsız Milli Ekonomi, Milli Eğitim, Adalet ve Demokrasi sistemine dayanmaktadır.

Bu da Töremiz’den gelen bir mirasın vücut bulmasıdır.

> Tarihsel deneyimler de göstermektedir ki, ekonomide kendine has kalkınma sistemleri ve yapılanması olan ve kısmen dışa bağımlılığı düşük olan ülkeler, daha başarılı olabilmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsız milli ekonomik düzene geçme prensibi de bu esasa dayanmaktaydı. Tarihte pek çok ülkenin bu eksiklikten dolayı iflas ettiği, işgale uğradığı bir gerçektir.

> Ekonomisi, eğitimi ve adaleti çöken veya dışa bağlanan toplumlarda, aynı zamanda yetişmiş insan gücü de heba olmaktadır. Böylece işgücüne, üretime katılamayan insan da hayata bağlanamamakta, kendini yenileyememekte ve adeta çağının cahili konumuna gelmektedir. Bu da ülkemizin geleceğini başkalarına bağımlı hale getirmektedir.

> Töremizde yönetime katılım en önemli özelliklerdendir. Dünyada hangi ülkeye bakılırsa bakılsın, gerilemenin kaynaklarından birisi; halkın ve bireylerin; ekonomi, üretim, kültür, siyaset, vb konulara, düşünsel katılımlarının sağlanamamış olmasıdır.

> Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ve Türk halkının fedakar gayretleri ile Padişaha karşı demokratik devrim ve emperyalizme karşı verilen kurtuluş savaşı ile başarılan Anadolu İhtilali, köklerini 10 bin yılı aşan Türk tarihi ile mensubu bulunduğumuz dünya mirasından almaktadır.

İnsanlar ve toplumlar, tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı devrim (ihtilal) ve değişim talep etmişler, etmektedirler.

Atatürk’ün özet analizi ile insanları bir devrime sevk eden unsurların başında,

ÖZGÜRLEŞMEK, HÜR OLMAK isteği gelmektedir.

Bu isteğin yanında ve onunla başabaş giden diğer istek de,

KANUNLAR ÖNÜNDE EŞİT OLMAK, yada “adam yerine konmak” şeklinde özetlenebilecek olan taleptir.

İmtiyazsız bir sistemde yaşamak yani.

Yine tarihsel gerçeklerin ışığında öne çıkan son temel talep de, yaratılan değerlerden, üretimden, kazançtan HAKÇA PAY ALMAK, yada “emeğinin karşılığını almak” şeklinde özetlenebilen istektir.

Devrim, ihtilal ya da dönüşüm yaşanan bir ülkede;

ÖZGÜRLEŞMEK, HÜR OLMAK ve KANUNLAR ÖNÜNDE EŞİT OLMAK koşulları sağlanmış olsa dahi

Yaratılan değerlerden, üretimden, kazançtan,

HAKÇA PAY ALINMIYORSA, O DEVRİM veya DEĞİŞİM BAŞARISIZ OLUR, olmuştur.

 

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri