BLOG

Papa’nın Vatikan’ı ve bizim Ötüken’imiz?

Yazar :  | 

Benzerliği fark ettiniz mi? Acaba nasıl bir anlamı var?

Papa’nın Vatikan’ı ve bizim Ötüken’imiz, derken bir benzerlik olduğunu hisseder gibi olduysanız lütfen kısa bir ara açalım.

Benzerliği fark ettiniz mi?

Anlatalım.

Türklerin ana yurtlarından havzanın üstündeki Ötüken, (Geçerli. Ötüken Yış: merkezi, idari yönetim-geçerli kanun, düzen), Gök Tanrı ile iletişim kurmanın yapıldığı o kutlu, yüksek tepe.

‘ötü’ kelimesi Türkçe ‘dua, rica, talep, niyaz v.b.’ anlamındaki kelime, ‘ken’ ise Kaşgarlı’nın Doğu Türk ülkelerinde her şehir için kullanıldığını söylediği ‘ken’ kelimesidir. Dolayısıyla ‘Ötüken’ adı ‘dua şehri, dua edilen şehir’ anlamındadır.

İslâmiyet’ten çok önceleri Türkler, Ötüken’de yıllık hac ve dualarını yaparlardı.

Ve bugün dünyanın en büyük din ve sermaye merkezlerinden Vatikan*. İtalya’da Roma’da yer alan, Hıristiyanlığın Katolik mezhebinin yönetim merkezi. Roma’da kurulu o garip devletçik. Bi onu daha çok Papa’lardan tanırız.

Vatikan da bir tepelik bir yer. (Latin Vāticānus?) Etrüsk kökenli kelime ve Rumak (Tiber) ırmağının batı kıyısında. Roma’da Vatikan tepesi (mons Vaticanus) olarak bilinen yere de, Kahin/kehanet tepesi diyenler de var.

Bu yakınlık ve benzerlik de araştırılmalıdır.

*Geleceği gören, kâhin, falcı, peygamber anlamındaki vates’den geldiği de ileri sürülüyor.

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri