Tarih Penceresi

Resimden Yazıya, Alfabeye Nasıl Geçtik?

Yazar :  | 

Atalarımız Resimden Yazıya, Alfabeye Nerede ve Nasıl Geçti?

Rahmetli Kazım Mirşan’ın yarım asrı bulan çalışmalarından yalnızca birini sergilemek yeterlidir.

Başlangıçta üzerinde insan olan AT resmi, zamanla, müthiş bir soyutlama ile harfe ulaşarak T harfine dönüşmüştür.

Bu soyutlama Ve D.Ö. 12 Binlerdeki ilk ABC’MİZİ (Alfabe) oluşturdu: Ve DÖ 12-6 bin döneminde ortaya çıktı: AÇIKTAŞ ALFABESİ.

 

Dahası atalarımız bu dönemde birkaç alfabe daha geliştirdi. Hepsi birbiri ile tutarlı devamlılığa sahiptir.
Oysa Latin denen bugünkü alfabelerin geçmişle bağları çok zayıftır, hatta yoktur.

Açıktaş alfabesi:

Taşa vurduğumuz ilk izlerin olduğu yerlerden, Issık (Eşik) Gölü 1967’de ovaya taşınca, bir kurgan ortaya çıkar.
Altın Elbiseli Adam (Türk). Kazım Mirşan’a göre binlerce yıllık, ama Ruslara göre D.Ö 5000. Bu da ilgisizlik gerçekliğe ulaşamamış bir ata yadigarımızdır. Neyse ki, kurganda bulunan gümüş tabaktaki keçi-ÖK tamgası ve yazı bize ait çıktı.
Ama batıya göre buradaki yazı kuzey Hindistanlı bir kabileye ait. Kılıçlar Yunanlılara vs…
O yüzden tarihi böyle açıklıyorlar.

Altın elbiseli adam/Türk

Medeniyetimizi kabul edenler de var

Gerek tamgalar, alfabeler, gerekse Altın Elbiseli Türk eserlerinde görülen; soyutlama, anlatım, üretim ve işleyişi gören uzmanlar da oldu. Mesela bu coğrafyada iki kazı yapan Amerikalı Raphael Pumpelly, (Exploration in Türkistan (1905) kitabında) burada Mısır’dan da öncesine giden 6-7 bin yıllık bir medeniyet var, diyor. Ve Atatürk bunu ciddiyetle inceletti. Ama sonrasındakiler dillendirmedi dahi. Yine ilgisizlik ve yabancılaşma…

Kurduğumuz ilk cümle, Sölgen Taş Mağarasında

(Başkurdistan Hazar’ın kuzeyinde)

+- 14 bin öncesi atalarımızın izlerini taşıyan bu mağarada, atalarımızın cümleye adımını görüyoruz. Bu da AŞ Tamgasıdır. Yani yazıya geçişin adımını burada, 14 bin yıl önce atmışız. Rusların tespit ettiği karbon testi ortada iken, bizim ülkemizde dillendiren akademisyen yok gibidir.

Aş tamgası (Aş-el-at: Halk yemeği)

“BU İLK CÜMLE ve 16 bin yıl önce. – Kazım Mirşan”

 

Ve daha acısı, bizim Türkistan’da yer alan atalarımızın, tarihimizin elle tutulur belgeleri, (Irak Bitig gibi) batının Asya işgalinde toplanıp İngiltere’ye kaçırılıyor.

Ve yine e acıdır ki, Mirşan’a göre bir tarih, coğrafya, öğüt kitabı olan Iraq Bitig, bizim okullarımızda FAL kitabı olarak anlatıldı durdu.

Üstelik Uygurca olan bu kitabımızı; Kazım Mirşan ve Turgay Tüfekçioğlu, çevirip tüm akademisyenlere gönderdi. Sonuç ne dersiniz?

Özetle;

Asya’nın ortasında Baykal ve Balkaş, Issık göllerini, Ala Tau (Tanrı dağlarını) ve en eski yerleşim bölgesi olan Yedi Su’yu da içine alıp kucaklayan ve Hazar Denizine kadar uzanan bugünkü Altay, Tuva, Kazakistan ve Kırgızistan toprakları, ilk yazının ortaya çıktığı yerlerdir.

Mağara resimleri ve Sıntaşlar“dan (anlam ifade eden heykelcik) sonra piktogramlar (resim vasıtası ile düşünceyi belirten yazı) 20.000 yıl önce, petroglifler (Kaya resimlerinin değişmiş ve yazılardaki sembol şekillere dönüşmüş biçimi ) 15.000 yıl önce, tamgalar (ilk harf sembolleri) 10.000 yıl önce, harfler ve sonunda alfabeye geçişin dünyada ilk örneklerinin olduğu yer Türkistan topraklardır.

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri