BLOG

Türk Tarihi, Çin Malı Mı?

Yazar :  | 

Türk Tarihi ÇİN MALI mı?

Değerli gençler,

Medeniyet olmak, gelişmiş yazı sistemi ve dil ile başlar…

Tarihi de genellikle bu medeniyetler yazarlar…

Bugün hangi mali kaldırsan altında; ÇİN MALI (Made in China / P.R.C) yazıyor.

Bu bir tesadüf mü?

Çin’in bu başarının arkasında gerçekten bir tarih mi var?

Yani ÇİN, kadim bir medeniyet midir?

Bu soruların cevabı önemlidir.

Çünkü, atalarımızın en eski-kadim komşusu Çin’dir.

Çünkü, Batı’ya göre Çin neredeyse ilk medeniyettir.

Burada tarihten kısa bir pencere açıp, biz Türkler’in nerede olduğunu aktaracağız…

Yahu, 1.3 milyar Çinli ne konuşuyor, nasıl anlaşıyor?

Bugünkü Çin’de çok dil ve lehçe var. Abartarak söylersek; bir Kuzey Çinli, bir Kantonluyu anlayamaz.

Ancak her SÖZE, 1 İŞARET tekabül eden Çin yazısı, bu zorluğun alışmasına yardımcı.

Çünkü Çin yazıdaki işaretler sesleri değil, KAVRAMLARI ifade eder.

Yani, Çin’de başka başka dillerde konuşan iki kişi, yazı aracılığı ile anlaşabilir.

(Atalarımız da Çin’den önce bu tarzı benimsemiş.)

Türklerde tamgalardan, işaretlerden alfabeye geçiş, 7.000-8.000 bin yıl öncesindedir.

Gelelim Çin’e….

1-Yaklaşık 2.500 yıl önce Çin’de, Han sülalesi zamanında (M.Ö.206 – M.S. 220) kançelerya  yazısı “Lishu” kullanılıyordu.

2- Kitaplarda kullanılmakta olan Kaishu ise M.S. 500’lerde oluştu.

3- Çin’de kağıt üzerine yazı yazılmaya M.S. 200’lerde başlandı.

4- Bugün ise Kuzey Çin diline dayanan Mandarin adında, 47 bin işareti olan, genel bir dil yaratılmaya çalışılıyor.

5- Türkler, Çinliler’den en az 500 yıl önce bile fırça kullanarak kağıda yazı yazmıştır.

6- Veee…. Kemik ve bronz üzerine yazılı EN ESKİ Çin yazıları, tahminen Shang (M.Ö. 1766-1122) ve Chou (M.Ö. 1122-255) saltanatları çağlarına aittir.
Ancak bu yazıların tamamı aşağıda görüldüğü gibi, TÜRK TAMGALARI yazılmıştır.

İşte Türk-Çin ilişkilerini gösteren en iyi belge budur:

İlk Çin yazısı kabul edilen yazıtta geçen bazı tamgalar./ Journal of the Royal Asiatic Society yayını

(Tamgaların Öntürkçe okunuşu: OK, IQ, ONÇ, ÖK, AQIN, İK(i), İL, EL, OZ, AT, UÇ, OĞ, EM, ÖC, A, ED, EB, ON, ALT, IP, AQ, ES, ER, US, UK)

Cambridge University Library. http://www.lib.cam.ac.uk/mulu/oracle.html

Kütüphane bu yazılara; Çince dilinde yazılmış en eski belgelerdir diyor! Ve tüm dünyadaki kehanet uzmanları tarafından iyi bilinir, diyor… Ama gerçek bu değil.

Yani tarih, özellikle de TÜRK TARİHİ ÇİN MALI DEĞİLDİR.

Ama acele etmezsek yakında olabilir!

Kaynaklar: Kazım Mirşan, At-Oy Ögüntün Eminis, s, 61.

Kazım Mirşan, T.Tüfekçioğlu Irak Bitig

Bayerl, G,-Pichol, K. 1986; Papier-Product ausLumpen, HolzundWasser;Hamburg)

(MokusenMiyuki 1972; KreisendesLishtesWeilheim, s,14ç)

Cambridge University Library

——

Meraklısına not:

Erken Türk tarihine göre, bugünkü Çin’in Büyük Okyanus kıyılarında;

ÜÇ OK UDURIKIN (3 ok ırkı) OT-OZ TATAR, KITAN(Kıtay) , TATABI (tabıgaç-Çinli), boyları yaşadı. Burada OK’lar Türklerdir.

Akira Nakanishi ise, (barbar-tabıgaç) Ying İmparatorluğu yazısının M.Ö.1.400 yıllarına ait olduğunu söylüyor.

M.Ö. 522 tarihinde, Eçim kağan1 (Kangım Kül-Bilge Kağan) döneminde yazılmış, Dr. M. Aurel tarafından İç Türkistan’ın Tun Huang Kenti, Bin Buda mağaralarında bulunmuş IRAK BİTİK (Iraklıklar kitabı) adında bir kitap. Aslı British Library müzesinde saklanan Bu kitabı, Rahmetli Kazım Mirşan okudu. Yazılar Türkçe.

Çinlilerin yazıya geçtikleri M.S. 2. Yüzyıldan çok öncedir. Önemlidir.

Çünkü söz konusu dönem Türklerin Türük Bil devleti döneminde, 2. Hanedanlık kağanlarının  İl-Etiriş Kağan (M.Ö.565 – 538), Eçim Kağan-1 (M.Ö. 536 – 525), ÖkülTigin (M.Ö. 524 – 514), KangımTürük Bilge Kağan-2 (M.Ö. 512 – 494) ve Eçim Kağan-2 (M.Ö. 493 – 490) dönemidir. Bu dönemden sonra 3. Hanedanlık dönemi başlar.

KangımTürük Bilge Kağan-2 hükümdarlığında Çin diye bir devlet yoktur, oraya sancak valisi (BugaTurkan) atanmıştır. Bu dönemden 700 yıl sonra Çinliler yazıya geçmişlerdir. Yani Irak Bitig kitabını Çinliler değil Türkler yazmıştır.

Yine Irak Bitik kitabı dönemin BİŞ-BOLIK kentinin bilginleri OK Türkleri tarafından, tarih, coğrafya, devlet yönetimi, gelenek, din, ahlak, astrofizik, felsefe ve sosyoloji alanında, bilmece tarzında yazılmış, çok ilginç bir kitaptır. Sayın Kazım Mirşan’a göre bu kitap ders veya imtihan kitabıdır. Ülkemizde kasıtlı olarak okutulduğu gibi FAL KİTABI değildir.

Irak Bitig kitabından da anlıyoruz ki, Çinlilerin yazısını Kıtan Türkleri bulmuştur. Bu dönem incelenmelidir. Türk ve Çinlilerin kültür bağları ortaya çıkarılmalıdır.

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri