BLOG

Türk Tarihi nasıl yanlış okunuyor?

Yazar :  | 

Nasıl mı!… Hemen belirtelim ki, bahsedeceğimiz yanlışlıklar son asırların değil, 2500 yıllık dönemde başlamaktadır. Hatta çok öncesini…

Batılı tarihçilerin ve onları izleyen son yüzyıl Türk tarihçilerin, tarihte Türk adının “ilk defa anıldığını” belirttikleri Orhun kitabelerinden başlıyor yanlışlıklar ve çelişkiler.

orhun türk kelimesi ile ilgili görsel sonucu

Batılı araştırmacılar tarafından 1800’lü yılların sonlarında (Moğolistan dolayında) bulunan Orhun yazıtlarını, birçok kişi okudu, okumaya çalıştı.

Orhun yazıtları üzerine Türkçe eser veren ilk kişi Necip Asım Bey olmuştur: Sonra Şemseddin Sami, Fuat Köprülü, Hüseyin Namık Orkun, Hüseyin Nihal Atsız, Muharrem Ergin, Talât Tekin, Ahmet Bican Ercilasun, Mehmet Ölmez, Cengiz Alyılmaz, Arpad Berta, Erhan Aydın ve Hatice Şirin User gibi değerli uzmanlar okudu.

Ancak, Erken Türk tarihi araştırmacısı rahmetli, Kazım Mirşan’ın okumaları birçok yanlışlık, eksiklik ve çarpıtmanın olabileceğini ortaya çıkardı.

Biz de bunları kısaca özetledik.

Çünkü gençlerimiz tarihini iyi bilmelidir.

Bugüne kadar yazılanlar elbette değerli ancak tamamlanmaya, yeniden yazılmaya muhtaçtır.

İşte o mecburiyetler:

 

1.Tarihlendirme eksikliği
Yazıtların dikiliş tarihini; Doğumdan (Milattan) Sonra D.S (M.S) olarak;

Thomsen 720, Orkun 725, Bazin 726, Ergin ve Tekin ise 720-725 ve Sertkaya da 732 ile 734** olarak göstermektedir.


Oysa rahmetli Kazım Mirşan bu tarihi Doğumdan (Milattan) SONRA, M.S 565-575 yıllarına götürüyor. Orhun’da ilk taşın çok daha önce dikildiğini de varsayıyor.

Yani açıklanan tarihten bin yıl daha geriye götürülebilir.

Dahası ona göre bu yazıtlarda, 1000 yıllık geçmiş tarih de anlatılıyor.
Ona göre M.S 700’leri veren tarihçiler; bu dönemdeki olayları birbirine karıştırılarak okundular.

Bir de Göktürk meselesi var ki, aşağıda anlatacağız. Mirşan’a göre o dönemden çok önceleri de TÜRK devletleri vardır. İşte onlar:

– D.Ö 9000 – D.Ö. 1517 yılları arasında BİR OY BİL Konfederasyonu,
– D.Ö.1517 – D.Ö.879 yılları arasında AT BİL Konfederasyonu,
– D.Ö.879 – D.S. 580 yılları arasında TÜRÜK BİL konfederasyonu*

Yani ORHUN KİTÂBELERİ’nin dikilişi, TÜRÜK BİL dönemine denk geliyor.

*(TÜRÜK BİL konfederasyonu da şu devletlerden oluşuyordu: ÖTÜKİN YIŞ- (Merkezî devlet), ALTUN YIŞ : ALTAY devleti, UÇUĞUY YIŞ : İÇKİ TÜRKİSTAN (Orta Türkistan) devleti, ÖKÜGİMİN YIŞ :URAL devleti, BU TÜRÜK BİL : BERİ TÜRKİSTAN devleti (Batı Türkistan), OK-UDURİKİN YIŞ : KORE ve MANÇURYA devleti, ŞUNTİNG UYUZ : UYGUR devleti)
**Ayrıca; M.S. 6. Yüzyılda yaşamış olan ÇİNLİ tarihçi LİU MAU-TSAİ’nin 552, 554, 556 tarihlerini taşıyan makaleleri, KÜL TİGİN’e aittir! 500’lü yıllarda yaşamış olan, hakkında makaleler yazılmış olan KÜL TİGİN, nasıl olur da 200 yıl sonra TAŞ diktirebilir?

2 : Tarih okuması hatası ve olmayan adlar uydurma
Bilge Kağan yazıtında YALNIZ 1 KEZ yazılan ve “Kök Türk” okunan kelime, sonradan daha çok bizler tarafından GÖKTÜRK’e dönüştürüldü. (Böylesine önemli yazıtlarda DEVLET ADIMIZIN 1 KEZ geçmesi sizce mantıklı mıdır?)


Peki doğrusu ne?
Doğrusu Ökük Türük’tür; yani Rabbani, Tanrısına inan Türk.
Türkçe”de; Ök ve İk. Baş harf Ök ile yazıldığı için Ökik diye okunması lazım. Ökik; Tanrı demek.

(Yazıtlar TÜRK DİLİ, TÜRK TARİHİ, TÜRK TÖRESİ hakkında önemli bilgiler vermektedirler… TÜRK adının ilk kez M.S. 720’lere ait bu yazıtlarda geçtiği iddia edilir… Oysa, TÜRK adı Milât’tan çok önce KİL TABLETLER‘de TOURKİ ve TURUKKU olarak geçiyor. Ayrıca TURSAKA, TURUSK, ETRÜSK, TURUŞKA, TURHAN, TYRRHEN şekilleriyle pek çok yerde rastlanır.

3 : Dilbilgisi ve dil eksikliği
Yazıtlarda, Türk Bilge Kağan demiyor, Türük Bil Kağanı diyor.

Çünkü, Bilge diye bir söz yok o zaman; Bilig var…
Türük-Bil”in Kağanı diyor kısacası: Kül Tigin de Türük Bil devletinin kağanıydı.

4: Yanlış okumalar
Türük Bil (Gök Türk) yazısında sesli harflerin çoğu zaman yazılmadığı görülür.
Yazılmayan sesli harfler kelime içinde ve kelime başında olup, sondaki sesliler esas itibariyle hep yazılıyor.
Yani; kelime başında ve ilk hecedeki A ve E’nin yazılmaz ama okunur.
Ve akademisyenlerin çevirilerinde BU SESLİ HARFLERİN OKUNMADIĞINI DA GÖRÜYORUZ. HAL BÖYLE OLUNCA ANLAM DA SAPTIRILIYOR.


Mesela: Aşağıdaki çeviride; altı çizili kısımda olduğu gibi:


Türk Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, TÜRK milleti, ilini töreni kim boza bilecekti? TÜRK milleti, vazgeç, pişman ol! Disipsizliğinden dolayı, beslemiş olan bilgili kaganınla, hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun. Silâhlı nereden gelip dağıtarak gönderdi? Mızraklı nereden gelerek sürüp gönderdi. (KÜLTİGİN ANITI – 2: 23.satır)

Altı çizili kısım; farklı Okuma ile şöyle olabiliyor:

“Kamil bir kantan gelerek kendi kemaliyetinde bir halk yarattı.”
(Kazım Mirşan, Bolbollar kitabı)

İşte bunu gibi onlarca yanlış, eksik okuma vardır Orhun anıtlarında.

Bu da tarihimizi olduğundan farklı göstermekte, çarpıtmaktadır.

Gençler işte yeni görevimiz, bu eksikleri tamamlamaktır.

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri