BLOG

Türk Töresi ve Evrensel Gerçeklik

Yazar :  | 

Türk töresi, eşsiz ve özel bir evrensel değerdir.

> Bugüne kadar Türk töresi ile ilgili olarak; genelde yapılan hataların başında “ırka” dayalı yaklaşımlar gelmektedir.

Öyle ki, Atilla ve Oğuz Kağan gibi tarihi şahsiyetlere yakıştırılan insanlık-dışı (Mesela, kendi kanında olmayanla evlenmek vb, şeylerin yasak oluşu gibi) uydurma safsataların epey alıcısı bulunuyor.
Benzer safsatalar, kendini Türk sananların yanında, Batı ve Arap hayranları kitlelerde de bulunuyor. İşte biz burada bunlara girip, kimseyi kırmayacağız.

> Bir milletin teşekkülünde ve hayatının devam ettirebilmesinde geleneğin, törenin oynadığı bu önemli rolden dolayı; bölücü, yıkıcı ve ayrıştırıcı ideolojiler ile onların içerdeki temsilcileri, evvela milletin geleneğine, töresine hücum etmişlerdir, etmektedirler.

> Bu yüzden Töre iyi bilinmelidir.

Öyle ki ilk töreler, yasalarımız, Türklerin ilk devleti 10 bin yıl önce Bir-Oy Bil’de ortaya çıkmıştı. Kazım Mirşan’ın Bolbollar ve diğer kitaplarında aktardığı bilgilere göre bu devlette;

Adalet genel kabuldü
Herkes eşitti, ayırım yoktu.
BUĞ’u (Bey-lider) TOY’la (kurultay gibi) belirlerlerdi.
Yönetim paylaşımı vardı.
Sağlam bir hukuk anlayışı da başlamıştı.
Birlik inancı vardı (Ki devlein adı da oradan gelmektedir)

İşte 1923 yılında kurulan; felsefesi ulusaldan evrensele insanlığı kapsayan Türkiye Cumhuriyeti de bu değerler mirasının (Kültür, Töre) devletleştiği son örnek olarak yaşamaktadır.

> Türklerin kurdukları ve dünyaca örnek alınan devlet ve toplum yapılanmasının odağındaki en önemli özellik (hassa) ise ADALETTİR.

> Bu özelliği; faydalı olmak, iyilik, birleştiricilik temelinde insanlığın kültürel temelleri izlemektedir ki bu yapı; Türklerin tarihin en köklü toplumlarını, devletlerini oluşturanların başında gelmesinin de nedenidir.

> Ve son yüzyıllarda yaşamakta olduğumuz sorunların temelinde de; kökü binyılları bulan, bu töre ve yasalardan, kısacası kültürden uzaklaşma, kopuş vardır.

> yani özetle; töre ve düzen Türkler için, geçmiş kültür mirası ve birikiminin tezahürüdür ki IRKA dayalı değildir. Bu hamurda katkısı olan tüm toplulukların da ürünüdür.

 

> Türklerde törenin önemi ve anlamı; “İl bırakılır töre (törü) bırakılmaz” atasözü ile pekişmiş bir gerçekliktir.

> Töre, toplumumuzda; dini, ahlaki, dünyevi vb yazılı olan ve yazılı olmayan teammülllerin, bütün kaidelerin bir toplamı veya bileşkesi olarak karşımızda durmaktadır. Bu, Türklerin ve onunla kader birliği yapan toplulukların bin yıllardır yoğurdukları bir kültürel yapıdır.

> Özünde adalet ve maneviyat olan bu hassa, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin düşmanları ve rakiplerinin yıpratmak, yıkmak istedikleri ilk unsur olarak hep dillendirilmiştir.

> Mesela Türük-Bil (Göktürk olarak da bilinir) Devleti’nin Çin ile süren amansız tarihsel mücadele sürecinde 620’li yıllarda, Çinli devlet adamı Pei Chü’nün raporundaki şu ifade; töremize karşı bakışın en iyi örneğidir:

“….Türkler aslında çok dürüst olduklarından kolayca parçalanabilirler. Fakat içlerinde, zalim, gaddar ve hilekar olan Soğdlu’lar var. Gök Türkler hile yapmayı Soğd reislerinden öğreniyor. (özellikle reis, Shih-shu-hu-hsi’ye işaret edilerek deniyor ki). Lütfen onun öldürülmesine sebep olalım.”

>Devletleşmede 4 temel koşuldan (gerek ve yeter koşuldan) ilkidir TÖRE.

1.Ata yadigarı YURT, VATAN (İl/ El)

2.FİKRİ HÜR, İDARESİ HÜR, ÖZGÜR bir halk kitlesi

3.Diğer ülkelerin kabulünü alacak BAĞIMSIZ SİYASİ bir yapılanma

4.YASA/ TÖRE (Ortak kültürel altyapı)

> Devlet olabilmenin çekirdeğinde; kader birliği yapan ve gelecekte de bir arada yaşama isteği ve iradesi olan insanların oluşturduğu, Töre/Kültür vardır.
Çünkü Orhun Yazıtlarında da defalarca tekrarlandığı üzere; töresini, kültürünü bırakanlar tarih sahnesinde yıkılmaya mecbur olmuşlardır.

> Yasa ya da Töre olarak adlandırılan bu kültür birikiminin temelinde;
ADALET,
İYİLİK-FAYDALILIK,
EŞİTLİK VE
İNSANLIK-KİŞİLİK
olmak üzere, 4 ana değişmez/ sabit vardır.

> İşte bu değişmez kaidelerde uzlaşan/anlaşan topluluklar, bir devlet olabilmiş, hatta cihan imparatorlukları kurabilmiştir. Hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını gerekli kılan yıkılışlar sonrası yeniden ayağa kalkabilmenin de unsurları olmuşlardır.

> Özetle; ne ki bu değerlere uymuştur, var olagelmiştir.
Ne ki bu değerlerin aksini söyler, o zaman töre olamaz.

Bumın Kagan
Türk topluluğunun milletleşme sürecindeki en önemli şahsiyetlerden biri
Bumin ve kardeşi İstemi’nin kurmuş olduğu devlet ile onun uzantıları yüzlerce yıldan beri dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında bulunmuşlardır. Çin kaynaklarında ismi T’u-men (Tümen veya Tuman)-Oğlu Mete (Oğuz)…..Bugut Kitabesi

Türük budun Ïlin-törüsin nedir

1-yer su aksiyonsuz kalmasın: ÏDİ-SİZ

2-ATI VE GÜCÜ YOK OLMASIN: ATI-KÜSİ

3-İMALI TÜRK

4-BATILA HİZMET ETMESİM: KÜN-QUL BOLMASIN

5-KAĞANA  ÏSİG-KÜÇİG BİRZUN: iman gücü, iş-güç VERSİN

6-TÜRK MİLLETİNİ ÏTZUN, ÏGİTZUN: KALKINDIRSIN, EĞİTSİN

7-HALKI BİR ARADA TUTSUN

8- IRK AYRIM YAPILMAKSIZIN BÜTÜN YERYÜZÜ TOPLULUKLARININ
SADECE TÜRK KAĞANLARININ YÖNETİMİNE VERİLDİĞİ İNANCINI
“GÖK-TANRI İSTEDİĞİ İÇİN TAHTA OTURDUM”

İlteriş Kağan; ili devleti toparlayan demektir.

9-Hükümdarlık kavramının kaynağı Tanrıdır. VERİLEN İSE SORUMLULUKTUR…
Yönetim hakkı, ancak Tanrının izni ile istediği kişiye verdiği Kut(Devlet, İyilik) ve
ülüğ-kısmet ile olabilmektedir.
Dolayısıyla Türk kağanı Tanrının yeryüzünde ki temsilcisidir.
Milletin inancına göre ancak ve ancak Kut verilen kişi devleti yönetebilir ve kağan olabilirdi.

a-Bilge Kağan’da töre alt detay
Türk’ten köle olmaz…
İki Türk, tek düşmana saldırmaz…
Atlı Bir Türk, yaya düşmana saldırmaz…
Yalan söylemek yasaktır…
Aman dileyene el kaldırılmaz…
Kadın ve çocuğa vurulmaz, esir edilmez…

Kimse kimsenin otağına namusuna göz dikmeyecek evli kadın başka evli bir erkekle zina yaparsa cezası ölümdür ve evli erkek bekar kadınlarla zina yaparsa cezası yine ölümdür…Bunlara Riayetsizliğin Cezası ölümdür!

Türk oğuz beyleri! milletim; işitin! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça, senin ilini ve töreni kim bozabilir?

b-Cengiz han kuralları da Töre olarak kabul ediliyor….

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri