Genel

Türkiye’nin Liderli Kim Olmalıdır?

Yazar :  | 

Türkiye’nin liderli kim olmalıdır?

Doğrusu; nasıl bir kişi liderimiz olmalıdır?


“Bütün Ümidim Gençliktedir”


Liderlik seçimi için bir öneri

Günümüzde basit bir memurluk için dahi sınavdan geçmek zaruri iken; demokratik anlayış ve töreler gereği vekillik, başkanlık vb görevler içinde makul bir sınav/denetleme sisteminin olması şarttır.

 

ÖRNEK : ADALETLİ DEVLET İDARESİ VE LİDER SEÇİMİ*

Lider, başkan seçiminde 3 temel puanlama kriteri olacaktır:

1-Seçimde alınan oy= Ağırlık % 40

2-Bilgi, vizyon yeterlilik= Ağırlık % 30

3-Liderlik ve Töre vasfı= Ağırlık % 30

Seçim öncesi yapılan sınav ve mülakatlar, bilgi, beceri, liderlikte alınan puanlarla, seçimde alınan oyların nihai neticeleri:

Lider/Başkan seçimi adayları ve puanları

Puan limiti Aday A Aday B Aday C Aday D
Seçim oyu,% En az % 20 30 25 15 20
Sınav puanı En az % 60 10 20 15 30
Liderlik vasfı En az % 70 20 25 30 30
Toplam En az % 60 60 70 60 80

Sınavlar ve mülakatlar; halka açık şekilde ve genel seçimlerden önce açıklanacaktır. Ve halk kimin, kimlerin liderlik vasıfları, yeterlilikleri kuvvetli olduğunu önceden görüp, oyunu ona göre kullanacaktır.

Tabloda görüldüğü gibi 4 adayın; partilerinin aldıkları oylar, sınav ve liderlik puanlarından gelen toplamlarda, seçime en çok oyu alan lider olamamaktadır.

İşte bu durum; ülke yönetiminde uzlaşının, ortak paydanın ve kader birliğinin önemini daha da artıracaktır.

Öte yandan lider olamayan ama en çok oya sahip partinin adayı da mutlaka başkan yardımcısı olarak sorumluluktan pay alıp, sisteme küsmeyecek ve sonuçta tarihimizde görülen taht kavgalarının da önü kesilmiş olacaktır.

Çünkü halk ve meclis onlara ayrışma için değil uzlaşma için yetki vermiş olacaktır.

Diğer yandan Meclis kararı ile seçilen başkan da bakanlıkların oluşumunda bu dengeyi gözetecek, başka partiden de olsa, bakanlar atayabilecektir.

Bu ortak yönetme kültürü zamanla, siyasi görüş farklılıklarının; ikilem, ayrıştırma yaratarak değil, iş üreterek ortaya konmasına neden olacaktır. Böylece toplum manüpüle edilemeyecek, herkes yaptığı iş nispetinde değer bulabilecektir.

Kısacası siyasetin (yasamanın), ve yürütmenin kontrolü ve denetimi yine kendi içlerindeki organlar ve demokratik teammüllerle sağlanacaktır ki töreye de oldukça uygundur.

 

*Töreden Cumhuriyete: Cumhuriyetimizin Gelecek Yüzyılı, 2017. Erol Karabulut

bir görüş bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya haber eve nargile antalya temizlik işleri